________________________________ 
Siseme aristoteles leucodesma Seitz, 1916;  Comments: TL: Colombia .

Siseme aristoteles leucodesma

Seitz, 1916TL: Colombia


leucodesma Seitz 1916 T Colombia

leucodesma Seitz 1916 T Colombia