________________________________ 
Species   Strephonota elika

Strephonota elika

(Hewitson, 1867)TL: Brazil (RS)


elika Hewitson 1867 T Brazil (RS)

elika Hewitson 1867 T Brazil (RS)