________________________________ 
Species   Strymon flavaria

Strymon flavaria

(Ureta, 1956)TL: Chile


flavaria Ureta 1956 T Chile

flavaria Ureta 1956 T Chile

erani Benyamini & Johnson 1996 T Chile

erani Benyamini & Johnson 1996 T Chile