________________________________ 
Strymon melinus atrofasciata McDunnough, 1921;  Comments: TL: Canada .

Strymon melinus atrofasciata

McDunnough, 1921

Gray Hairstreak

TL: Canada


specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

live adult

live adult

live adult

live adult

habitat

habitat

habitat

habitat

habitat

habitat