________________________________ 
Species   Symbiopsis lenitas

Symbiopsis lenitas

(H. Druce, 1907)TL: Brazil (MT)


lenitas Druce 1907 T Brazil (MT)

lenitas Druce 1907 T Brazil (MT)

pura Draudt 1919 T Brazil (SP)

pura Draudt 1919 T Brazil (SP)

pura Draudt 1919 T ?Brazil (SP)

pura Draudt 1919 T ?Brazil (SP)

violescens Spitz 1931 T Brazil (Go)

violescens Spitz 1931 T Brazil (Go)