________________________________ 
Species   Symmachia arcuata

Symmachia arcuata

Hewitson, 1867TL: Brazil (Am)


arcuata Hewitson 1867 T Brazil (Am)

arcuata Hewitson 1867 T Brazil (Am)