________________________________ 
Species   Symmachia elinas

Symmachia elinas

(Rebillard, 1958)TL: Brazil (Am)


elinas Rebillard 1958 T Brazil (Am)

elinas Rebillard 1958 T Brazil (Am)