________________________________ 
Species   Symmachia hippea

Symmachia hippea

Herrich-Schäffer, [1853]TL: Surinam


hippea Herrich-Schäffer [1853] T Surinam

hippea Herrich-Schäffer [1853] T Surinam