________________________________ 
Species   Symmachia miron

Symmachia miron miron

Grose-Smith, 1898TL: Ecuador


miron Grose-Smith 1898 T Ecuador

miron Grose-Smith 1898 T Ecuador
Symmachia miron pulchellita
Brévignon & Gallard, 1992TL: French Guiana