________________________________ 
Species   Symmachia stigmosissima

Symmachia stigmosissima

Stichel, 1910TL: Bolivia


stigmosissima Stichel 1910 T Bolivia

stigmosissima Stichel 1910 T Bolivia