________________________________ 
Species   Tatochila theodice

Tatochila theodice theodice

(Boisduval, 1832)TL: [Chile]


theodice Boisduval 1832 T [Chile]

theodice Boisduval 1832 T [Chile]

theodice Boisduval 1832 T [Chile]

theodice Boisduval 1832 T [Chile]

demodice Blanchard 1852 T Chile

demodice Blanchard 1852 T Chile

antiquincunx Bryk 1944 T Argentina

antiquincunx Bryk 1944 T Argentina

Tatochila theodice gymnodice

Staudinger, 1899TL: Chile


gymnodice Staudinger 1899 T Chile

gymnodice Staudinger 1899 T Chile