________________________________ 
Species   Temecla paron

Temecla paron

(Godman & Salvin, 1887)

Paron Hairstreak

E Mexico to Panama

TL: Guatemala

paron Godman & Salvin 1887 T Guatemala

paron Godman & Salvin 1887 T Guatemala

specimen

specimen

specimen

specimen