________________________________ 
Species   Teratophthalma maenades

Teratophthalma maenades maenades

(Hewitson, 1858)



TL: Colombia


maenades Hewitson 1858 T Colombia

maenades Hewitson 1858 T Colombia

Teratophthalma maenades coronata

Stichel, 1915



TL: Ecuador


coronata Stichel 1915 T Ecuador

coronata Stichel 1915 T Ecuador

live adult

live adult

live adult

Teratophthalma maenades marsena

(Hewitson, 1869)



TL: Ecuador


marsena Hewitson 1869 T Ecuador

marsena Hewitson 1869 T Ecuador

Teratophthalma maenades marsidia

(Hewitson, 1869)



TL: Ecuador


marsidia Hewitson 1869 T Ecuador

marsidia Hewitson 1869 T Ecuador

marigemina Stichel 1915 T Ecuador

marigemina Stichel 1915 T Ecuador

Teratophthalma maenades
polyplusia

Stichel, 1910



TL: Peru


polyplusia Stichel 1910 T Peru

polyplusia Stichel 1910 T Peru

semivitrea Seitz 1913 T Peru

semivitrea Seitz 1913 T Peru

specimen

specimen