________________________________ 
Species   Teratophthalma monochroma

Teratophthalma monochroma

Stichel, 1910TL: "Brazil?"


specimen

specimen

specimen

specimen