________________________________ 
Species   Thaeides goleta

Thaeides goleta

(Hewitson, 1877)

Goleta Hairstreak

Colombia

TL: Colombia

goleta Hewitson 1877 T Colombia

goleta Hewitson 1877 T Colombia

rusticum Le Crom & Johnson 1997 T Colombia

rusticum Le Crom & Johnson 1997 T Colombia

rusticum Le Crom & Johnson 1997 T ?Colombia

rusticum Le Crom & Johnson 1997 T ?Colombia