________________________________ 
Species   Thaeides theia

Thaeides theia

(Hewitson, 1870)

Brown-barred Hairstreak

SE Mexico to Bolivia & SE Brazil

TL: Ecuador

theia Hewitson 1870 T Ecuador

theia Hewitson 1870 T Ecuador

annandon Johnson et al. 1997 T Brazil (RJ)

annandon Johnson et al. 1997 T Brazil (RJ)

annandon Johnson et al. 1997 T ?Brazil (RJ)

annandon Johnson et al. 1997 T ?Brazil (RJ)

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen