________________________________ 
Genus   Thepytus

Thepytus epytus

(Godman & Salvin, 1887)

Epytus Hairstreak

Panama to Ecuador

TL: Panama

epytus Godman & Salvin 1887 ST Panama

epytus Godman & Salvin 1887 ST Panama

epytus Godman & Salvin 1887 ST Panama

epytus Godman & Salvin 1887 T Panama

epytus Godman & Salvin 1887 T Panama

epytus Godman & Salvin 1887 OI Panama

epytus Godman & Salvin 1887 OI Panama

epytus Godman & Salvin 1887 OI Panama

Thepytus thyrea

(Hewitson, 1867)TL: French Guiana; Brazil (Am)


thyrea Hewitson 1867 T French Guiana;Brazil (Am)

thyrea Hewitson 1867 T French Guiana;Brazil (Am)

Thepytus arindela

(Hewitson, 1874)

Arindela Hairstreak

S Mexico to Panama

TL: Nicaragua

arindela Hewitson 1874 T Nicaragua

arindela Hewitson 1874 T Nicaragua

specimen

specimen

specimen

specimen
Thepytus jennifer
R. Busby & Robbins, 2010TL: Ecuador


Thepytus beatrizae

(Bálint & Dahners, 2006)TL: Colombia


beatrizae Bálint & Dahners 2006 PT Colombia

beatrizae Bálint & Dahners 2006 PT Colombia

beatrizae Bálint & Dahners 2006 PT Colombia

beatrizae Bálint & Dahners 2006 PT Colombia

beatrizae Bálint & Dahners 2006 PT Colombia

beatrizae Bálint & Dahners 2006 PT Colombia
Thepytus nancyana
R. Busby & Robbins, 2010TL: Ecuador

Thepytus carmen
Robbins & Duarte, 2010TL: Brazil (RJ)


Thepytus echelta

(Hewitson, 1867)

Velvet Hairstreak

S Mexico to Brazil

TL: Brazil (Pa)

echelta Hewitson 1867 T Brazil (Pa)

echelta Hewitson 1867 T Brazil (Pa)

echelta Hewitson 1867 T Brazil (Pa)

echelta Hewitson 1867 T Brazil (Pa)

echelta Hewitson 1867 T Brazil (Pa)

echelta Hewitson 1867 OI Brazil (Pa)

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen