________________________________ 
Species   Thepytus epytus

Thepytus epytus

(Godman & Salvin, 1887)

Epytus Hairstreak

Panama to Ecuador

TL: Panama

epytus Godman & Salvin 1887 ST Panama

epytus Godman & Salvin 1887 ST Panama

epytus Godman & Salvin 1887 ST Panama

epytus Godman & Salvin 1887 T Panama

epytus Godman & Salvin 1887 T Panama

epytus Godman & Salvin 1887 OI Panama

epytus Godman & Salvin 1887 OI Panama

epytus Godman & Salvin 1887 OI Panama