________________________________ 
Species   Thereus oppia

Thereus oppia

(Godman & Salvin, 1887)

Oppia Hairstreak

Mexico to Nicaragua

TL: Mexico (Ver)

oppia Godman & Salvin 1887 T Mexico (Ver)

oppia Godman & Salvin 1887 T Mexico (Ver)

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

live adult

live adult