________________________________ 
Species   Theritas phegeus

Theritas phegeus

(Hewitson, 1865)TL: Brazil (Ba); "Amazon"


phegeus Hewitson 1865 T Brazil (Ba);"Amazon"

phegeus Hewitson 1865 T Brazil (Ba);"Amazon"

laudonia Hewitson 1867 T Brazil

laudonia Hewitson 1867 T Brazil

specimen

specimen

specimen

specimen