________________________________ 
Species   Xenandra heliodes

Xenandra heliodes heliodes

C. Felder & R. Felder, 1865TL: Brazil (Ba)


miniacea Stichel 1909 T Venezuela

miniacea Stichel 1909 T Venezuela

Xenandra heliodes dibapha

Stichel, 1909TL: Brazil


dibapha Stichel 1909 T Brazil

dibapha Stichel 1909 T Brazil

dibapha Stichel 1909 T ?Brazil

dibapha Stichel 1909 T ?Brazil