________________________________ 
Species   Xynias lithosina

Xynias lithosina lithosina

(H. Bates, 1868)TL: Brazil (Am)


lithosina Bates 1868 T Brazil (Am)

lithosina Bates 1868 T Brazil (Am)

Xynias lithosina christalla

Grose-Smith, 1902TL: Ecuador


christalla Grose-Smith 1902 T Ecuador

christalla Grose-Smith 1902 T Ecuador

hyalodis Stichel 1910 T Ecuador

hyalodis Stichel 1910 T Ecuador

Xynias lithosina cynosema

Hewitson, 1874TL: Bolivia


cynosema Hewitson 1874 T Bolivia

cynosema Hewitson 1874 T Bolivia

specimen

specimen

Xynias lithosina potaronus

Kaye, 1919TL: Guyana


potaronus Kaye 1919 T Guyana

potaronus Kaye 1919 T Guyana