________________________________ 
Xynias lithosina christalla Grose-Smith, 1902;  Comments: TL: Ecuador .

Xynias lithosina christalla

Grose-Smith, 1902TL: Ecuador


christalla Grose-Smith 1902 T Ecuador

christalla Grose-Smith 1902 T Ecuador

hyalodis Stichel 1910 T Ecuador

hyalodis Stichel 1910 T Ecuador