Calephelis wellingi wellingi McAlpine, 1971;  Comments: SE Mexico to Belize TL: Mexico (Tab).

Calephelis wellingi wellingi ♀ GUATEMALA: PETEN, Parc Nacional Tikal, 7-II-1992 [MGCL]