Polites peckius (W. Kirby 1837) (AZ White Mts. segregate);   Peck's Skipper,   Comments:  .

(AZ White Mts. segregate) ♀ Greer, White Mountains, Apache Co., AZ, USA 13-VII-07