Erora quaderna (Hewitson, 1868);   Arizona Hairstreak,   Comments: [= sanfordi], C & SE AZ, SW NM, W TX, E & W Mexico to Oaxaca.

♀ Garden Canyon, Cochise Co., AZ, USA 5-IV-09