Erora quaderna (Hewitson, 1868);   Arizona Hairstreak,   Comments: [= sanfordi], C & SE AZ, SW NM, W TX, E & W Mexico to Oaxaca.

♂ Carr Peak, elev. 7000-8000', Huachuca Mountains, Cochise Co., AZ, USA 20-IV-79