Erora quaderna (Hewitson, 1868);   Arizona Hairstreak,   Comments: [= sanfordi], C & SE AZ, SW NM, W TX, E & W Mexico to Oaxaca.

♂ Oracle Ridge, Santa Catalina Mtns., Pima Co., AZ USA 29-VI-2010