Asterocampa leilia (W. H. Edwards, 1874);   Empress leilia,   Comments: S & C AZ, SW NM, S & W TX, E & NW Mexico, Baja California.

first instar larva on Celtis pallida USA: ARIZONA: Pima Co., Tucson, September 1996