Asterocampa leilia (W. H. Edwards, 1874);   Empress leilia,   Comments: S & C AZ, SW NM, S & W TX, E & NW Mexico, Baja California.

♂ USA: TEXAS: Starr Co., Santa Margarita Ranch, NW of Roma, 18-X-2005