Asterocampa leilia (W. H. Edwards, 1874);   Empress leilia,   Comments: S & C AZ, SW NM, S & W TX, E & NW Mexico, Baja California.

La Grulla, Starr Co., TX, USA 29-X-04