Esthemopsis pherephatte pherephatte (Godart, [1824]);   Godart's Metalmark,   Comments: [= caeruleata], S Mexico to Panama.

♂ MEXICO, VERACRUZ, Soteapan, 300m, October 1985 MGCL/FLMNH Specimen No. 5041