________________________________ 
Species   Adelpha paroeca

Adelpha paroeca paroeca

(H. Bates, 1864)

Paroeca Sister

[= emathia], E & W Mexico to W
Panama