________________________________ 
Species   Adopaeoides prittwitzi

Adopaeoides prittwitzi

(Plötz, 1884)

Sunrise Skipper

SE AZ, SW NM, W TX, S to
S-central Mexico