________________________________ 
Species   Anteros carausius

Anteros carausius carausius

Westwood, 1851

Carousing Anteros

E & W Mexico to Colombia