________________________________ 
Species   Anteros chrysoprasta

Anteros chrysoprasta roratus

Godman & Salvin, 1886

Elegant Anteros

S Mexico to Panama