________________________________ 
Species   Apodemia chisosensis

Apodemia chisosensis

H. Freeman, 1964

Chisos Metalmark

SW TX, Hypothetical for
N-central Mexico