________________________________ 
Apodemia mejicanus mejicanus (Behr, 1865);   Mexican Metalmark,   Comments: NW Mexico, SE AZ.

Apodemia mejicanus mejicanus

(Behr, 1865)

Mexican Metalmark

NW Mexico, SE AZ