________________________________ 
Apodemia mormo parva Austin, 1998;   Mormon Metalmark,   Comments: NE NV, W & N UT, SE ID, W WY, NE CO.

Apodemia mormo parva

Austin, 1998

Mormon Metalmark

NE NV, W & N UT, SE ID, W WY, NE
CO