________________________________ 
Species   Apodemia nais

Apodemia nais

(W. H. Edwards, 1877)

Nais Metalmark

N-central CO to SW NM, C & SE
AZ, NW Mexico (CHIH, SON, DGO)