________________________________ 
Species   Apodemia palmerii

Apodemia palmerii palmerii

(W. H. Edwards, 1870)

Palmer’s Metalmark

Baja California (N), S CA, S NV,
SW UT, W AZ

Apodemia palmerii arizona

Austin, [1989]

Palmer’s Metalmark

C AZ to W TX, NW Mexico (SON,
SIN, CHIH)

Apodemia palmerii australis

Austin, [1989]

Palmer’s Metalmark

C Mexico (DGO to MICH & HGO)