________________________________ 
Atalopedes campestris campestris (Boisduval, 1852);   Sachem,   Comments: Baja California to WA, Columbia Basin to W Idaho.

Atalopedes campestris campestris

(Boisduval, 1852)

Sachem

Baja California to WA, Columbia
Basin to W Idaho