________________________________ 
Callithomia hezia hezia (Hewitson, [1854]);   Hezia Clearwing,   Comments: SE Mexico to Honduras.

Callithomia hezia hezia

(Hewitson, [1854])

Hezia Clearwing

SE Mexico to Honduras