________________________________ 
Species   Calociasma nycteus

Calociasma nycteus

(Godman & Salvin, 1886)

Brown-and-white Metalmark

SE Mexico to Panama