________________________________ 
Chlosyne janais gloriosa Bauer, 1960;   Glorious Checkerspot,   Comments: W Mexico.

Chlosyne janais gloriosa

Bauer, 1960

Glorious Checkerspot

W Mexico