________________________________ 
Cyclargus thomasi thomasi (Clench, 1941);   Miami Blue,   Comments: Great Bahama Bank.

Cyclargus thomasi thomasi

(Clench, 1941)

Miami Blue

Great Bahama Bank