________________________________ 
Species   Diaethria pandama

Diaethria pandama

(Doubleday, [1848])

Orange-striped Eighty-eight

E & W Mexico to Panama