________________________________ 
Species   Epiphile chrysites

Epiphile chrysites chrysites

(Latreille, [1809])

Chrysites Banner

[W Panama?], Venezuela to
Bolivia