________________________________ 
Esthemopsis pherephatte pherephatte (Godart, [1824]);   Godart's Metalmark,   Comments: [= caeruleata], S Mexico to Panama.

Esthemopsis pherephatte
pherephatte

(Godart, [1824])

Godart's Metalmark

[= caeruleata], S Mexico to
Panama