________________________________ 
Euphilotes bernardino garthi Mattoni, 1989;   'Cedar Island' Bernardino Blue,   Comments:  .

Euphilotes bernardino garthi

Mattoni, 1989

'Cedar Island' Bernardino Blue